Χορηγοί Αισθητήρων

Συνεργαζόμαστε με OTA (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και με Εταιρείες που στο πλαισιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης (ΕΚΕ), νοιάζονται για την ποιότητα του αέρα που όλοι μας αναπνέουμε και συνειφέρουν στο να γίνει το πρώτο βήμα στην καταπολέμηση του φαινομένου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης